Skoči na vsebino

NOVICA

Odbor DZ za zadeve Evropske unije sprejel stališče do zakonodajnega svežnja kohezijske politike

Ljubljana, 19. november 2018 - Odbor DZ za zadeve Evropske unije je v petek, 16. novembra, sprejel horizontalno stališče Republike Slovenije do zakonodajnega svežnja kohezijske politike, ki ga je Evropska komisija predstavila konec maja 2018.

 

Republika Slovenija se v stališču do kohezijskega zakonodajnega svežnja opredeljuje do vprašanj, ki so za Slovenijo ključna tako iz vidika večletnega finančnega okvirja in z njim povezane nacionalne kohezijske ovojnice kot iz vidika enostavnega, učinkovitega in kakovostnega izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2021–2027.

 

Slovenija se bo tako zavzemala za močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika Unije, politika za vse regije in države Unije. Za Slovenijo tako glavna prioriteta ostaja zagotavljanje kar najvišjega obsega nacionalne kohezijske ovojnice in odločno nasprotovanje drastičnemu padcu kohezijskih sredstev na regionalni ravni. 

Slovenija meni, da mora kohezijska politika ostati osredotočena in navezana na evropski semester z ciljem doseganja gospodarske transformacije regij, držav in Unije ter predvsem dodane vrednosti Unije kot celote. Zato je ključna ohranitev BDP-ja kot glavnega kriterija za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode), saj ta kriterij odraža sposobnost države članic za investiranje v potrebne spremembe.

 

Slovenija ostaja močna zagovornica poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev ter tako lažje izvajanje projektov samih. Slovenija prav tako meni, da mora kakovost ostati glavni kriterij izvajanja politike, zato odločno podpira tako imenovano pravilo n+3. Prva tako meni, da je deljeno upravljanje, s sodelovanjem držav članic ključno za zagotavljanje učinkovite kohezijske politike, ki naslavlja izzive Unije ter izzive v državah članicah hkrati.