Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Celje-Laško

Ljubljana, 21. november 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Kolesarska povezava Celje–Laško (etapa I; Celje–Tremerje)«. Projekt v vrednosti 3,5 milijona evrov bo tako podprt tudi z 1,8 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

I. etapa kolesarske povezave Celje–Laško bo Mestno občino Celje kot pomembno regionalno in lokalno središče povezala z zaledjem. Celje in Laško sta namreč pomembni zaposlitveni središči, kamor dnevno migrirajo občani iz ene ali druge občine. Projekt bo tako prispeval k uresničevanju ciljev celostne prometne strategije Mestne občine Celje in občine Laško, v prihodnosti (ko bo kolesarska povezava D1 povezana v celoto) pa bo zgrajeni odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje. Izvedba I. etape obsega gradnjo kolesarske poti v dolžini dobrih 6 km med naseljema Celje in Tremerje, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi: gradnjo opornih in podpornih konstrukcij, gradnjo brvi preko Savinje, ureditev javne razsvetljave, prestavitev komunalnih vodov, postavitev prometne opreme in signalizacije ter ureditev dostopnih poti in deponij.

 

Namen ureditve kolesarske povezave je zagotavljanje pogojev za dnevne migracije kolesarjev, ki se sedaj vozijo po prometno precej obremenjeni cesti, dolgoročno pa spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih.

 

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo.