Skoči na vsebino

NOVICA

Na drugem usposabljanju za SRIP

Ljubljana, 23. november 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je na Gospodarski zbornici Slovenije organizirala drugo usposabljanje za managerje devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP), ki delujejo na temelju Slovenske strategije pametne specializacije. Izkušnje so delili predavatelji iz Norveške, ki na tem področju veljajo za primer dobre prakse na svetovni ravni.

 

Predstavniki SRIP so se posvetili vsebinam s področja zagotavljanja odličnosti pri vodenju strateških partnerstev oz. grozdov, pozornost pa so namenili tudi izkušnjam uporabe različnih poslovnih modelov in storitev v njihovih okvirih. Dotaknili so se  oznake za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda - ESCA label, ki jo podeljuje Evropska pobuda za odličnost grozdov (European Cluster Excellence Initiative) in vloge grozdov pri soočanju podjetij z izzivi internacionalizacije.

 

Današnje usposabljanje je sledilo oktobrskemu, ko so SRIPi skupaj s priznanima strokovnjakoma s področja vodenja in odličnosti grozdov (Arne-Tor Bellika in Eivind Petershagen) krepili znanja s področja razvoja in vodstvenih kompetenc, še posebej tistih, ki se nanašajo na oblikovanje trajnostnega poslovnega modela grozdov in kvalitetnih storitev za člane SRIPov.