Skoči na vsebino

NOVICA

Prvo srečanje deležnikov projekta Innova-FI 

Ljubljana, 26. november 2018 – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je gostila prvo nacionalno srečanje deležnikov projekta Innova-FI, ki se sofinancira v okviru programa Interreg Europe. Slovenija v projektu na temo finančnih instrumentov kot spodbujevalcu inovacij sodeluje od junija 2018. 

 

Na prvem srečanju deležnikov, ki so se ga udeležili člani skupine za izvajanje projekta iz SVRK in predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), je bil podrobneje predstavljen projekt in prihajajoče aktivnosti.

 

Namen projekta, ki ga izvaja osem partnerjev iz Portugalske, Grčije, Italije, Španije, Poljske, Litve, Belgije in Slovenije, je poiskati načine, kako izboljšati oblikovanje in izvajanje finančnih instrumentov znotraj strukturnih skladov. Projektni partnerji si želijo v okviru projekta nasloviti izzive pri dostopanju do finančnih sredstev, spodbuditi ukrepe za učinkovitejšo porabo javnih sredstev, oblikovati predloge novih ustreznejših finančnih instrumentov za inovacije in prispevati k izboljšanju obstoječih finančnih instrumentov, namenjenih zagonskim in razvojno naravnanim podjetjem.

 

V prvem koraku bo na podlagi matrike, ki jo pripravlja vodilni partner, vsak partner za svojo regijo (v primeru Slovenije na nacionalni ravni) pripravil pregled finančnih instrumentov (garancije, tvegani kapital, množično financiranje), za katere so osnova javna sredstva in so namenjeni spodbujanju inovacij v MSP. Udeleženci sestanka so na tem mestu izpostavili, da je treba k sodelovanju v projektnih aktivnostih spodbuditi in povabiti predvsem predstavnike SID Banke, Slovenskega podjetniškega sklada, agencije SPIRIT in MGRT. 


Vzporedno bodo partnerske države gostile šest študijskih obiskov, na katerih bodo udeležencem iz ostalih partnerskih držav predstavili regionalne primere dobrih praks na področju finančnih instrumentov. Prav tako bodo organizirali tematske mednarodne konference in delavnice. Na podlagi pridobljenih informacij bodo projektni partnerji pripravili akcijske načrte. 

 

Brošura – na kratko o projektu


Več o projektu na spletni strani SVRK in projektni spletni strani.

 

Spremljate na slahko tudi na Twitterju.