Skoči na vsebino

NOVICA

Na petem srečanju deležnikov projekta Retrace o realizaciji akcijskega načrta za sistemsko oblikovanje

Ljubljana, 7. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sredo na petem srečanju gostila deležnike projekta Retrace, ki so se v razpravi osredotočili na izvajanje akcijskega načrta za sistemsko oblikovanje, ki je nastal v okviru projekta, in iskali sinergije med različnimi projekti, ki delujejo na področju sistemskega oblikovanja za prehod v krožno gospodarstvo.

 

Uvodoma je predstavnik Razvojnega centra orodjarstva Slovenije (TECOS) predstavil projekt ECOSIGN, ki ga skupaj s partnerji iz Slovenije in Evrope izvajajo v okviru programa Erasmus+. Osrednji cilj projekta sta priprava učnega načrta in programa usposabljanja za evropske »ekooblikovalce«, ki bi jim omogočal pridobitev spretnosti in kompetenc glede okoljskih tehnologij.

 

Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije je predstavil projekt Start Circles, ki se izvaja s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj iz Programa sodelovanja Slovenija-Avstrija 2014–2020. Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.

 

Udeleženci so si bili enotni, da je v Sloveniji na področju eko-dizajna razpoloženje precej živahno. Veliko je sodelovanja med oblikovalci, podjetji in političnimi odločevalci. Tudi na sistemski ravni se testirajo in vpeljujejo visokošolski kurikulumi. Izrazili so potrebo skupnem pristopu različnih projektov na tem področju, saj se izvaja veliko aktivnosti na isto ali podobno temo. Če želimo vsebine potisniti višje na agendo, moramo sodelovati. Strinjali so se, da se znotraj skupine deležnikov projekta Retrace oblikuje predlog, koga vključiti in kako ustrezno nasloviti to tematiko, da bi bila širše prepoznana kot izjemna priložnost za vse nas.