Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada ustanovila delovno skupino za razvojno načrtovanje

Ljubljana, 6. december 2018 – Vlada je ustanovila Delovno skupino za razvojno načrtovanje.

 

V vladnem mandatu 2014-2018 je bila ustanovljena Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje (sklep Vlade RS št. 01203-3/2017/10, z dne 9. 2. 2017, spremenjen s sklepom Vlade RS št. 01203-3/2017/14, z dne 25. 1. 2018), ki je zagotavljala podporo Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pri pripravi Strategije razvoja Slovenije 2030 (sprejeta 7. decembra 2017). Vlada je na današnji seji ugotovila, da je delovna skupina prenehala z delovanjem in ustanovila novo Delovno skupino za razvojno načrtovanje z obnovljenim članstvom.

 

Delovna skupino za razvojno načrtovanje bo zagotavljala podporo SVRK pri pripravi in spremljanju uresničevanja krovnih strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov. Člani  delovne skupine bodo sodelovali tudi pri spremljanju uresničevanja ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj na nacionalni ravni.