Skoči na vsebino

NOVICA

V okviru programa Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2020 dodeljenih 100 odstotkov razpoložljivih programskih EU sredstev

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je bilo 12. decembra 2018 v Termah Čatež, so se člani seznanili s trenutnim stanjem izvajanja programa. Odobrili so še zadnji strateški projekt - FRISCO 2.3, za katerega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 2.593.585,45 evrov. Gre za projekt v okviru 1. prednostne osi programa, ki se nanaša na celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih, v njegovem okviru pa bodo za zmanjšanje poplavne ogroženosti izvedena infrastrukturna dela na porečjih Drave in Kolpe.


Delegaciji iz Slovenije in Hrvaške sta izrazili zadovoljstvo nad upravljanjem programa. S potrditvijo še zadnjega strateškega projekta so tako dodeljena vsa (100%) razpoložljiva evropska sredstva v okviru programa, kar še dodatno krepi visoko mero zaupanja držav članic do dela Organa upravljanja in Skupnega sekretariata, ki ju vodi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Uspešnega in učinkovitega izvajanja programa pa ne bi bilo brez dobro izvedenih projektov. Eden izmed njih - Zeleno želimo, se je predstavil tudi na zasedanju OzS, kjer so udeleženci pozornost posvetili tudi načrtovanju prihodnjega programskega obdobja.
 

Zemljevid, v okviru katerega lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov