Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela odgovor na poslansko v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij

Ljubljana, 13. december 2018 – Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij. Poslala ga bo Državnemu zboru RS.

 

Poslanec dr. Franc Trček v pisnem poslanskem vprašanju ugotavlja, da je s problematiko dolgotrajne oskrbe povezan tudi razvoj t. i. gerontotehnologij, ki lahko omogočajo daljšo avtonomijo samostojnega življenja. Zanima ga, zakaj ni področje gerontotehnologij bolj jasno opredeljeno v Strategiji pametne specializacije, kdaj lahko pričakujemo programe spodbujanja gerontotehnologij in kako bodo financirani. 

 

Vlada odgovarja, da področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ni enotno sistemsko urejeno. Delno so bile naloge na področju dolgotrajne oskrbe prenesene z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za zdravje, med drugim tudi priprava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi.

Med fokusna področja in tehnologije Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo koordinira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so področja gerontotehnologij že vključena. Sicer se zanje ne uporablja izraz gerontotehnologija, temveč govorimo o tehnologijah, ki podpirajo aktivno in zdravo staranje. Aktivnosti na tem področju potekajo znotraj Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Zdravje - medicina, ki ga upravlja Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ).

 

Vsi SRIP imajo svoj akcijski načrti, ki se redno nadgrajuje in dopolnjujejo. Predstavljajo dinamični del S4, preko katerega se tudi pričakuje nadaljnji proces osredotočanja inovacijsko-razvojne politike na ključne niše. V kolikor bodo slednji pokazali potrebo po uvrščanju novih produktov na področju gerontotehnologij v S4, se bo po potrebi pripravilo tudi dodatne predloge za novo različico dokumenta, ki je predvidena v letu 2019.

 

Kot še izhaja iz odgovora, je razvoj gerontotehnologij financiran iz različnih virov. Podjetja in raziskovalne institucije tako pridobivajo sredstva na centraliziranih programih (kjer se v okviru programov Obzorje 2020 zahteva umeščenost projekta v Strategijo pametne specializacije), kot iz naslova kohezijskih sredstev. Alokacija sredstev za to področje ni vnaprej predvidena, je pa za celotno področje, ki pokriva raziskave in razvoj v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 475 milijonov evrov.