Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 

Ljubljana, 14. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes objavilo v Uradnem listu. Odločitev je podprta s 5,55 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv. Cilji razpisa je tudi ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, tudi v socialnih podjetjih, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa. 

 

Predvideno je sofinanciranje najmanj 11 projektov, ki bodo vključevali ukrepe za učinkovito ravnanje z viri in prispevali najmanj 10 novih zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 odstotke. 

 

Javni razpis bo tako spodbudil učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, kar bo prispevalo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. 

 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.