Skoči na vsebino

NOVICA

Na področju izvajanja evropske kohezijske politike Slovenija korak bližje uspešnemu zaključku leta 2018

Ljubljana, 19. december 2018 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je iz informacijskega sistema e-MA uspešno prenesla potrebno višino plačanih izdatkov v informacijski sistem e-CA pri Ministrstvu za finance. S tem je Slovenija še korak bliže k izpolnitvi pravila n+3, ki pomeni, da morajo biti odobrena sredstva (t. i. pravice porabe) za posamezno leto porabljene do konca tretjega leta (dodeljena sredstva v letu 2015 do konca leta 2018). Ob intenzivnem izvajanju aktivnosti tako na strani SVRK, kot na strani Ministrstva za finance (v vlogi organa za potrjevanje) ter vseh posredniških organov, je Sloveniji uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije.

 

Ministrstvo za finance mora tako v Bruselj poslati še za 33 milijonov evrov zahtevkov za povračilo že plačanih izdatkov, ki jih je državni proračun že založil za izvedene aktivnosti v okviru sofinanciranih projektov. 

 

Še v oktobru je Sloveniji grozila potencialna izguba sredstev zaradi tako imenovanega samodejnega prenehanja obveznosti v skladu z že omenjenih pravilom n+3 za leto 2018 v višini 183 milijonov evrov. Težave na tem področju izhajajo predvsem iz neustreznega delovanja informacijskega sistema e-MA, ki še vedno niso v celoti odpravljene. Informacijski sistem oziroma zagotovitev njegovega nemotenega delovanja zato ostaja ena ključnih prioritet SVRK tudi v prvem polletju prihodnjega leta.