Skoči na vsebino

NOVICA

Sloveniji ne grozi več potencialna izguba sredstev evropske kohezijske politike

Ljubljana, 21. december 2018 - Po intenzivnem izvajanju aktivnosti sodelavcev Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, ter Ministrstva za finance, v vlogi organa za potrjevanje, je Sloveniji uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije. Danes smo v Bruselj poslali zahtevke za povrnitev še dodatnih 50 milijonov evrov izdatkov evropskih sredstev in s tem za 17 milijonov evrov presegli potrebno višino za doseganje pravila n+3. S tem je Slovenija uspešno realizirala oz. še presegla v letu 2015 dodeljene pravice porabe 304 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki so morali biti certificirani do konca leta 2018.

 

Še v oktobru je Sloveniji grozila potencialna izguba sredstev zaradi tako imenovanega samodejnega prenehanja obveznosti v skladu z že omenjenim pravilom n+3 za leto 2018 v višini 183 milijonov evrov. Težave na tem področju so izhajale predvsem iz neustreznega delovanja informacijskega sistema e-MA, ki še vedno niso v celoti odpravljene. Informacijski sistem oziroma zagotovitev njegovega nemotenega delovanja zato ostaja ena ključnih prioritet SVRK tudi v prvem polletju prihodnjega leta.