Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo med Idrijo in Mokraško vasjo

Ljubljana, 27. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitve o finančni podpori za projekt »Kolesarska povezava Idrija-Mokraška vas«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrih 1,56 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 844.000 evrov.


Namen projekta je ureditev kolesarske povezave na odseku med Idrijo in Mokraško vasjo, ki bo zagotavljala pogoje za dnevne migracije kolesarjev. Ti se sedaj vozijo po neurejenih mestnih ulicah in pešpoteh ter po glavni cesti, ki je hkrati tudi edina povezava Goriške regije z Osrednjo Slovenijo. 

 

V okviru projekta bo vzpostavljena 3.400 metrov dolga kolesarska povezava z različnimi tipi kolesarske infrastrukture po odsekih, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi. Med drugim bodo uredili odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo, zgradili podporni zid in kamnito zložbo v dolžini 100 m ter zagotovili ustrezno cestno razsvetljavo.

 

Projekt je del Dogovora za razvoj Goriške regije.

 

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo.