Skoči na vsebino

NOVICA

Začenja se proces priprave Državnega programa razvojnih politik

Ljubljana, 9. januar 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes v ABC Hub gostila delavnico za pripravo analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v okviru priprave Državnega programa razvojnih politik (DPRP). Na delavnici so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter predstavniki strokovnih institucij in interesnih združenj.

 

Pred dobrim letom je bila sprejeta Strategija razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja dolgoročne razvojne temelje Slovenije.

 

Izkušnje kažejo, da je treba razvojno načrtovanje in vsebino posameznih razvojnih dokumentov ter sistem javnih financ obravnavati celovito in enakovredno, zato bo izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030 temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen je vlada pristopila k pripravi štiriletnega DPRP, ki jo bo koordinirala SVRK. Z današnjo delavnico se je začel proces njegove priprave.

 

Delavnica je potekala v omizjih, ki so bila oblikovana po petih strateških usmeritvah Strategije razvoja Slovenije 2030:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
- učenje za in skozi vse življenje, 
- ohranjeno zdravo naravno okolje in 
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Več o Strategiji razvoja Slovenije 2030 si lahko preberete na spletni strani: www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/.