Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve terenske ekipe Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ljubljana, 10. januar 2019 - Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve terenske ekipe Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in ga posreduje Državnemu zboru RS.

 

Poslanec ugotavlja, da bi bilo za uspešno izvajanje kohezijske politike nujno razviti terensko pisarno SVRK, ki bi lokalnim skupnostim pomagala pri pripravi in izvajanju projektov. Vlada se zaveda, da je izvajanje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi, še posebej s sredstvi evropske kohezijske politike, zahtevno. 

 

SVRK v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad želi z  obstoječimi in predvidenimi aktivnostmi še izboljšati dostopnost do informacij na tem področju. Potencialnemu upravičencu in končnemu uporabniku sredstev evropske kohezijske politike je že sedaj na voljo veliko dobrih virov informacij in podpora. SVRK na spletni strani www.eu-skladi.si objavlja različne informacije, med drugim nabor aktualnih in napovedanih razpisov. Vzpostavila je tudi Fino EU točko, ki pomaga pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov. Tudi v lokalnih skupnostih deluje več akterjev, kot so razvojne agencije in drugi deležniki, ki z občinami sodelujejo pri obveščanju, usposabljanju v vseh fazah projektov (zasnova, priprava prijave, izvedba, poročanje, izvedba javnih naročil v okviru posameznih projektnih aktivnostih itd.). 

 

Dodatne aktivnosti na področju podpore uporabnikom so predvidene tudi v Akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ali bo podpora izvajana preko predlagane mobilne pisarne ali v kakšni drugačni obliki v tem trenutku še ni znano. Vsekakor pa se razmišlja v smeri, da bodo upravičencem zagotovljene praktične informacije o pripravi prijav in o pravilnem izvajanju projektov. Vključeni bodo sodelavci iz ministrstev, vladnih služb in drugih organov, ki sodelujejo pri izvajanju evropske kohezijske politike.