Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Purič: »S podpisom izvajalske pogodbe za projekt GORKI2 se začenja končno poglavje pri urejanjanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici«.

Kranj, 5. februar 2019 – Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztok Purič, se je danes udeležil slavnostnega podpisa pogodbe za izvedbo drugega sklopa projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI2). V okviru tega 16,5 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega evropski Kohezijski sklad prispeva 5,6 milijona evrov, bo zgrajena komunalna infrastruktura na območjih Mlaka pri Kranju in Britof–Predoslje. Na nov sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Kranj bo tako priključenih dodatnih 2.664 prebivalcev. 

 

»Verjamem, da se z današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenja končno poglavje pri reševanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici - na področju Kranjskega in Sorškega polja. Prvo fazo ste tudi s pomočjo evropskih sredstev uspešno zaključili, s čimer ste dokazali, da znate uspešno izpeljati velike kohezijske okoljske projekte. Čestitam vam za to, prav tako pa vam čestitam tudi za vse korake, ki ste jih že naredili v zvezi z 2. fazo projekta in so vas pripeljali do današnjega dne«, je poudaril minister dr. Iztok Purič.

 

Kot je dejal, je področje voda, pa naj bo to pitna odpadna ali poplavna voda, eno najbolj izpostavljenih okoljskih izzivov in ne nazadnje nalog lokalnih skupnosti in tudi države. Urejena, kakovostna in zanesljiva vodooskrba ter druga komunalna infrastruktura namreč po mnenju ministra pomembno določajo kakovost življenja prebivalk in prebivalcev, zato vanj vlagamo veliko energije in sredstev, tudi evropskih. »Prav s pomočjo evropskih sredstev smo doslej v Sloveniji izpeljali že več kot 8000 projektov, na katere opozarjajo table z napisi Naložba v vašo prihodnost. Prepričan sem, da se boste strinjali z oceno, da velika večina daje rezultate. Ti pa so tisto, čemur je namenjena kohezijska politika: razvoju in spodbujanju blaginje«, je povedal dr. Purič.

K temu bo prispeval tudi projekt GORKI2. Z njegovo uresničitvijo se bodo med drugim zmanjšale emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja za 3.094 PE v letu 2020, zgrajenih bo 17.064 metrov kanalizacijskega omrežja in 13.523 metrov meteorne kanalizacije, obnovljenega bo 15.052 metrov vodovodnega omrežja, poskrbljeno pa bo tudi za obnovo oz. dograditev javne razsvetljave. 

 

Minister dr. Iztok Purič je izrazil veselje nad dosedanjim učinkovitim sodelovanjem lokalne in državne ravni, torej občine, izvajalcev, izvrstnih posameznikov kot tudi sodelavcev v vladni službi ter na Ministrstvu za okolje, ki so privedli do uspešnega zaključka 1. faze projekta. »Tudi zato verjamem, da bomo lahko enako zadovoljni, ko bo zaključena 2. faza. Želim vam, da bi bilo na tej poti čim manj težkih izzivov, predvsem pa vam želim še veliko novih, ustvarjalnih, predvsem pa produktivnih idej in zamisli, s katerimi bo Mestna občina Kranj še bolj razvojno napredovala. Vsi projekti, tudi tisti manjši, namreč prispevajo k uspešnemu in trajnostnemu razvoju ter pomembno gradijo prihodnost življenja v našem kraju«.