Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na seji Sveta Vlade RS za mladino

Ljubljana, 21. februar 2019 – Državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), dr. Nevenka Ribič, se je danes udeležila 3. seje Sveta Vlade RS za mladino, ki mu predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Svet sestavljajo predstavniki mladinskih organizacij in vlade RS. Ministrstva, ki se ukvarjajo s področjem mladih, so na seji predstavila aktivnosti v zvezi s tem, pozornost pa so namenili tudi nekaterim programom, ki so podprti z evropskimi sredstvi, in sicer Erasmus+, Mladi v akciji, Evropska solidarnostna enota in drugim. 

 

Kot je povedala državna sekretarka SVRK, dr. Nevenka Ribič, je v okviru izvajanja evropske kohezijske politike neposredno ali posredno za mlade na voljo kar nekaj ukrepov. Slovenija je do leta 2023 za trajnostno vključevanje mladih na trg dela zagotovila 97 milijonov evrov evropskih sredstev, eden izmed uspešnejših programov na tem področju je Projektno učenje mlajših odraslih, ki ga z 9,6 milijona evrov sofinancira Evropski socialni sklad. Gre za program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. »Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v usposabljanja za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo,« je povedala dr. Nevenka Ribič. Dejala je, da je na področju spodbujanja zaposlovanja in transnacionalne mobilnost delovne sile za letošnje leto v pripravi še nekaj aktivnosti, in sicer program Inovativni projekti za zaposlovanje mladih v skupni vrednosti 1,022 milijona evropskega sofinanciranja in Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019–2020, ki bo podprt z 1,53 milijona evrov evropskih sredstev.

 

Za mlade pa so oz. bodo namenjena tudi sredstva v okviru drugih ciljev izvajanja evropske kohezijske politike, ki poleg dviga zaposlitev in transnacionalne mobilnosti ter socialne vključenosti mladih, prispevajo tudi k zmanjševanju tveganja revščine in njihovem opolnomočenju pri pridobivanju dodatnih znanj, izkušenj in kompetenc s področja najrazličnejših vsebin. Doslej je bilo v ta področja usmerjenih nekaj manj kot 300 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Med uspešnejšimi dosedanjimi programi oz. projekti je državna sekretarka omenila program Prvi izziv 2015, v katerega je bilo vključenih 2.985 mladih brezposelnih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Evropska sredstva so bila dodeljena tudi za financiranje regijskih shem kadrovskih štipendij in štipendij za deficitarne poklice (do konca programskega obdobja je predvidenih 4.430 vključenih mladih v štipendijske sheme), pa za razvijanje kompetenc podjetnosti ter prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem, prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij ter študentske inovativne projekte za družbeno korist.

 

Po besedah državne sekretarke dr. Nevenke Ribič je v pripravi je še javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade, ki bo predvidoma podprt z 2 milijoni evrov evropskih sredstev.