Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada o koriščenju evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2014–2020 do konca preteklega leta

Ljubljana, 28. februar 2019 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2018. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov. Glede na aktualno stanje vlada ugotavlja, da je Slovenija  v primerjavi s prejšnjim poročevalskim obdobjem - do konca septembra 2018, pospešila potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije in izpolnila pravilo »n+3«. Ob koncu leta 2018 so bila tako porabljena vsa odobrena sredstva (t. i. pravice porabe) iz leta 2015.

 

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 2018 izdanih 392 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,3 milijarde evrov, kar je 76 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je bilo 923 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 726 milijonov zahodni kohezijski regiji, 678 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca preteklega leta na terenu izvajalo že za 1,8 milijarde evrov oziroma 60 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 694 milijonov evrov, kar je 22,6 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca decembra 2018 Evropski komisiji posredovala za 496 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 16 odstotkov razpoložljivih sredstev.

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa v zadnjih treh mesecih preteklega leta izdala 32 odločitev o podpori za programe, projekte in javne razpise, v skupni vrednosti 235 milijonov evrov (EU del). Med njimi so okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3. sklop, projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur, javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022, projekt Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019–2023 in javni razpis Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.

 

Kljub spodbudnim številkam prvih faz investicijskega cikla kohezijske politike programskega obdobja 2014–2020 in dejstvu, da se po državi intenzivno izvajajo številni projekti in programi, se aktualna vlada zaveda, da ima Slovenija težave v naslednjih korakih izvajanja, t. j. razkoraku med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabi dinamiki na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK je zato pripravila Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga skupaj z ministrstvi intenzivno izvaja. Aktivnosti so prednostno usmerjene predvsem v optimizacijo delovanja informacijskih sistemov in v zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna RS in povračili iz proračuna EU.

 

 Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, za obdobje januar 2014–december 2018