Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zaključna konferenca projekta S3-4AlpClusters

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) od decembra 2016 sodeluje v projektu S3-4AlpClusters programa Interreg Območje Alp, katerega cilj je izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije na območju Alp. S projektnimi partnerji smo v okviru projekta razvili in testirali inovacijski model, ki vključuje nabor novih metodologij in orodij za identifikacijo transformacijskih aktivnosti - regionalnih in nacionalnih inovacijskih potencialov (kompetenc in kapacitet) ter potrebnih ukrepov za oblikovanje novih projektov, kar lahko prispeva k oblikovanju novih ali izboljšanju obstoječih produktov, storitev in procesov. 13. in 14. marca 2019 je v italijanskih Benetkah potekala zaključna konferenca tega projekta, ki so se je ob partnerjih projekta udeležili še povabljeni predstavniki regij in držav članic iz Območja Alp, predstavniki Evropske komisije, med drugim pa tudi avtor koncepta strategije pametne specializacije, prof. dr. Dominique Foray.

 

Prvi dan zaključnega dogodka, v sredo 13. marca, so udeleženci razpravljali o pomenu strategij pametne specializacije in grozdov v prihodnji večletni finančni perspektivi 2021–2027, v kateri naj bi  izvajanje teh strategij bistveno pridobilo na veljavi. Predstavljalo bo t. i. omogočitveni pogoj (enabling condition), brez katerega ne bo mogoče dostopati do evropskih kohezijskih sredstev, namenjenih raziskavam, razvoju in inovacijam kot tudi digitalizaciji in podjetništvu ter izboljšanju spretnosti človeških virov. 

 

Peter Berkowitz, vodja sektorja za strategijo pametne specializacije in pametno rast na Generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in urbano politiko (DG REGIO), je poudaril, da bodo morale države članice in regije EU v procese oblikovanja in izvajanje strategij pametne specializacije v večji meri in bolj sistematično vključevati regionalne in nacionalne inovacijske deležnike – podjetja, raziskovalno sfero, grozde, nevladne organizacije in druge institucije. Dodal je, da bo treba bistveno okrepiti medsektorsko in medregionalno sodelovanje, še posebej v makroregijah in ob programih namenjenih raziskavam, razvoju in inovacijam. Oblikovati bo treba programe, ki bodo usmerjeni v krepitev spretnosti posameznikov. Predstavil je tudi predlog novega programa Evropske komisije, na podlagi katerega bo makroregionalnim projektom, ki izhajajo iz regionalnih in nacionalnih strategij pametnih specializacij zagotovljenih 970 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

 

Dr. Ulla Engelmann, vodja sektorja za napredne tehnologije, grozde in socialno gospodarstvo na Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo in podjetništvo (DG GROW), je izpostavila, da bo Evropska komisija tudi v prihodnje izvajala vse dosedanje programe, namenjene spodbujanju medregionalnega povezovanja. Dejala je, da je povezovanje podjetij in raziskovalne sfere v grozde ključno za krepitev regionalnih in nacionalnih inovacijskih ekosistemov. Evropska komisija bo tudi v naslednji finančni perspektivi izvajala že obstoječe instrumente za krepitev zmogljivosti grozdov in njihovo medregionalno povezovanje.

 

Da je pri strategijah pametne specializacije ključno, da regije in države članice vzpostavijo mehanizme za nepretrgan proces odkrivanja prioritet in transformacijskih aktivnosti preko vključevanja inovacijskih deležnikov, še posebej grozdov, pa je povedal prof. dr. Dominique Foray, avtor koncepta strategije pametne specializacije. Po njegovem mnenju so partnerji projekta S3-4AlpCluster z oblikovanjem inovacijskega modela, razvili pomembna orodja, ki bodo lahko regijam in državah članicam v pomoč pri nadgradnji in izvajanju strategij pametne specializacije. 

 

Gorazd Jenko iz SVRK je ob tem opozoril na pomen vključevanja strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) v proces Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Kot je dejal, so rezultati projekta S3-4AlpClusters med drugim pomembni tudi za identificiranje transformacijskih aktivnosti v hitro spreminjajočem se svetu in za oblikovanje regionalnih politik v prihodnji finančni perspektivi. Pri tem so se udeleženci strinjali, da je treba vzpostaviti nove oblike programov, ki bodo omogočili še močnejše medregionalno povezovanje med inovacijskimi deležniki, še posebej grozdi. Temeljiti mora na sinergijah in komplementarnostih med regijami in državami članicami, izhajajočih iz njihovih strategij pametne specializacije.

 

Med drugim so partnerji projekta udeležencem predstavili tudi aktivnosti, dosežke in rezultate projekta ter skupaj z udeleženci razpravljali o potrebnih ukrepih za spodbuditev medregionalnega sodelovanja med grozdi ter uporabnosti metodologij in orodij, ki so jih razvili v okviru projekta S3-4AlpClusters.