Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka nagovorila udeležence posveta "Voda za trajnostni razvoj"

Ljubljana, 22. marec 2019 – Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič je ob svetovnemu dnevu voda nagovorila udeležence posveta "Voda za trajnostni razvoj". Izpostavila je, da smo v Sloveniji glede pitne vode za zdaj še privilegirani, a imamo na tem področju veliko prostora za napredek. Številne izzive naslavljamo tudi z evropskimi sredstvi. 

 

Udeleženci posveta so spregovorili o pomenu uresničevanja cilja za trajnostni razvoj Agende 2030, ki naslavlja dostop do vode za vse in trajnostno upravljanje voda.

 

Državna sekretarka je izpostavila pomen trajnostnega upravljanja naravnih virov kot enega od pogojev za kakovostno in dostojno življenje: "Zavedamo se, da imajo naša dejanja in politike na različnih področjih vpliv na čezmejna območja in na širše globalno okolje. Tudi zato je bila v proces priprave Strategije razvoja Slovenije 2030 vključena navezava na cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj." V tem oziru je izpostavila tudi pomen Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev, ki delujejo v okviru Slovenske strategije pametne specializacije.

 

"Izzive na področje voda, pa naj bo to pitna, odpadna ali poplavna voda, že vrsto let naslavljamo tudi s sredstvi evropske kohezijske politike," je povedala. Skupno je bilo v obdobju 2007–2013 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo izvedenih 381 projektov, za kar so upravičenci pridobili dobrih 750 milijonov evrov evropskega sofinanciranja. V programskem obdobju 2014–2020 jih je v okviru Evropskega sklad za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada na voljo 390 milijonov evrov. 

 

"Ohranjanje voda ne pozna nacionalnih meja," je še poudarila in izpostavila pomen projektov, ki se izvajajo v okviru Interreg programov čezmejnega sodelovanja. Projekti FRISCO, sofinancirani v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška, zmanjšujejo poplavno ogroženost na porečjih Kolpe, Sotle, Drave, Mure, Dragonje in Bregane.  

 

Na uvodnem panelu so poleg državne sekretarke dr. Nevenke Ribič nastopili tudi drugi predstavniki organizatorjev posveta: državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve Simona Leskovar, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc in Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Pridružila pa sta se jim tudi predstavnica parlamenta mladih Ana Kambič in Žiga Ščukovt, zastopnik mreže mladih v Global Water Partnership za Srednjo in Vzhodno Evropo.