Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Purič v Luksemburgu na zasedanju Sveta za splošne zadeve v formatu kohezijskih ministrov

Luksemburg, 25. junij 2019 – Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič se je udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve v formatu ministrov, pristojnih za kohezijsko politiko. Ministri so se tokrat osredotočili na kohezijski zakonodajni sveženj 2021–2027 in na trenutno stanje pogajanj. Izmenjali so tudi mnenja glede izzivov programiranja sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

Romunsko predsedstvo Svetu EU je uvodoma predstavilo stanje in napredek pri pogajanjih o kohezijskem zakonodajnem svežnju za programsko obdobje 2021-2027 in odprlo ministrsko razpravo. Minister Purič je ponovno izrazil pričakovanje Slovenije, da kohezijska politika tudi v prihodnje ostane med osrednjimi politikami večletnega finančnega okvira (VFO) in se zavzel za hiter dogovor o normativnem okviru, ki je nujen za nemoten prehod iz enega v drugo programsko obdobje. »Le tako bomo omogočili učinkovito izvajanje kohezijske politike, ki je v prvi vrsti namenjena evropskim državljanom,« je poudaril. 

 

Minister je pozdravil pobudo predsedstva za današnjo razpravo o izzivih na področju načrtovanja kohezijskih sredstev. Slovenija je namreč zagovornica močne kohezijske politike za močno EU, ki mora temeljiti na jasni viziji, na konkurenčnem in inovativnem gospodarstvu, na trajnostni usmerjenosti, na ustvarjalnosti, družbeni mobilnosti in skupnostni solidarnosti. »Menimo, da je močna kohezijska politika ključna za močno Unijo, zato želim ponovno poudariti, da Slovenija vztraja na stališču, da se mora najti rešitev, ki bo preprečevala nenadne padce kohezijskih ovojnic tudi na ravni regij. Stanja, ko posamezna območja ob prehodu med večletnimi finančnimi okviri nenadoma izgubijo pretežni del razvojnega financiranja, so ne samo politično nesprejemljiva, ampak predvsem škodljiva za prehod teh območij med najbolj razvita, s čimer izgublja EU kot celota,« je prepričan. 

 

Ministri so se v razpravi osredotočili tudi na navezavo evropske kohezijske politike in evropskega semestra, ki jo Slovenija sicer zagovarja z vsebinskega vidika. Minister Purič je izrazil mnenje, da mora biti ta navezava učinkovita, brez dodatnih administrativnih bremen, pri čemer je treba upoštevati teritorialne posebnosti in pristojnosti posameznih držav članic ter predvsem partnerski odnos med državami članicami in Evropsko komisijo. Enako velja glede dopolnjevanja ekonomskega upravljanja in konvergence.

Ministri so sklenili, da je bil pod romunskim predsedovanjem na tem področju narejen napredek in se zavzeli za nadaljevanje intenzivnih pogajanj pod finskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2019.

Pred zasedanjem je minister izmenjal poglede s predstavniki V4+4 o aktualnih zadevah povezanih s VFO in kohezijsko politiko. Ob robu zasedanja se je srečal tudi nemško kolegico Claudio Dörr-Voß in portugalskim kolegom Nelsonom de Souza na temo tri predsedovanja Svetu EU 2020–2021.