Skoči na vsebino

NOVICA

11. 4. 2014

Andreja Kert na novinarski konferenci predvsem o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji

Ljubljana, 11. april 2014 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je danes pripravila novinarsko konferenco, na kateri je državna sekretarka Andreja Kert spregovorila o nalogah in ciljih ter aktualnih temah s področja dela novoustanovljene vladne službe – predvsem o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji.

 

Državna sekretarka je poudarila, da je vlada SVRK ustanovila z namenom, da bi imela Slovenija za to področje močno institucijo. »Služba sedaj deluje dober mesec dni in verjamem, da bo kot samostojna enota lahko bolj učinkovita, odzivna in operativna« je dejala Andreja Kert. »Delo smo organizirali v tri urade in en sektor – Urad za kohezijsko politiko, Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Urad za tehnično pomoč in splošne zadeve ter Sektor za razvojne politike. Od 1. 4. dalje pa sta mi v neposredno pomoč pri vodenju tudi moja namestnika Lea Jagodič Lekočevič in Andrej Engelman« je še povedala Andreja Kert.

 

Dotaknila se je predvsem področja koriščenja sredstev evropske kohezijske politike in ocenila, da je koriščenje sredstev dobro, ni pa optimalno. Pri tem je izpostavila naslednja dejstva: 

- programsko obdobje 2007-2013 se zaključuje konec leta 2015 in se ni zaključilo leta 2013;
- s pomočjo sredstev EU kohezijske politike smo doslej podprli več kot 5000 projektov;
- od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 je Slovenija večino sredstev že dodelila - 4,3 milijarde oz. 105,6%, za dobrih 95% ali 3,9 milijarde evrov sredstev je podpisanih pogodb, nadalje sledijo izplačila iz slovenskega proračuna, ki so skoraj 66% oz. znašajo 2,7 milijarde evrov;
- da obstajajo razlike med uspešnostjo koriščenja sredstev pri posameznih skladih oz. operativnih programih - uspešni smo pri Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov in Operativnem programu razvoja človeških virov, nekoliko slabše pa je pri Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

 

Med drugim je Andreja Kert povedala, da je na projektih okoljske kohezije uspešnost izvajanja projektov in s tem črpanja najslabša, saj se nekateri projekti, ki imajo odločbe o dodelitvi sredstev se ne izvajajo v skladu s predvideno dinamiko. »Zelo aktivno smo iskali tudi rešitve za projekte, ki imajo vsa potrebna dovoljenja, pa jim sredstev ne moremo dodeliti, ker jih zasedajo tisti projekti, ki že imajo odločbe« je dejala Andreja Kert. Po njenih besedah je vreča s sredstvi omejena, sredstva pa dodeljena, zato sta z ministrom Židanom, večkrat apelirala na lokalne skupnosti, da se projektom odpovedo, v kolikor že sedaj vedo, da katerega izmed njih do konca leta 2015 ne bi mogli izpeljati. »V kolikor posamezen projekt ne bi bil zaključen do tega roka, ga bodo imele občine možnost zaključiti do konca leta 2016, vendar z lastnimi sredstvi. Če ga ne bodo zaključili, se bo  štelo, da projekt ni bila uspešen in bodo morali vračati denar, ki je bil pridobljen iz evropskih skladov. In v kolikor bi se to zgodilo, bodo župani morali prevzeti odgovornost. Vsekakor pa upam, da se s takšnim scenarijem ne bomo soočali; tudi zaradi dodatnih pravic porabe, ki jih je vlada namenila za ta namen« je še povedala državna sekretarka.

 

Glede začasne odložitve plačil s strani Evropske komisije je izrazila upanje, da bodo na podlagi predlogov Slovenije rešitve z Evropsko komisijo znane čim prej, grede nove finančne perspektive 2014-2020, kjer bo Sloveniji na voljo 3,2 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, pa je poudarila:

 

• da SVRK v sodelovanju z ministrstvi aktivno pripravlja programske dokumente, ki bodo podlaga za črpanje sredstev – Partnerski sporazum – osnutek je bil ta teden že poslan v uradno kolesje Evropske komisije, Operativni program in Strategijo pametne specializacije;
• da se želi poenotiti izvajanje, ga poenostavili in ga naredili razumljivega ter transparentnega, zato se načrtuje več neposrednih potrditev programov/projektov, možnost odprtih razpisov, e-kohezija, standardizacije postopkov, standardni stroški, itd. 
• da se želi z najrazličnejši ukrepi izboljšali učinkovitost porabe sredstev, na drugi strani pa bo s takim pristopom doseči boljši pregled nad različnimi možnimi oblikami financiranja, kar bo olajšalo prijave.
• ker v sedanji finančni perspektivi izraba finančnih virov ni bila najbolj optimalna, in ker smo v situaciji, da moramo dostopna sredstva EU v največji možni meri oplemenititi z zasebnimi viri, se bo večji del sredstev na relevantnih področjih kombiniral s povratnimi sredstvi (RRI, podjetništvo, učinkovita raba virov, itd).
• v skladu z usmeritvami Evropske komisije ne bo vlaganj v »zidove«, temveč v vsebinske projekte z jasno opredeljeno strategijo, konkretnimi cilji in učinki. V okviru zavez, ki smo jih sprejeli kot država članica EU v skladu s strategijo EU2020, bomo v obdobju 2014-2020 tako sofinancirali predvsem tiste projekte, ki bodo povečevali konkurenčnost našega gospodarstva ter zagotovili kakovostna in dolgoročna delovna mesta.
• da bo morala Slovenija izkoristiti tudi druge vire financiranja projektov, saj bomo le tako lahko podprli tudi projekte, ki v okviru prihodnje evropske kohezijske politike ne bodo upravičeni do sofinanciranja.
• da je SVRK vzporedno s pripravo programskih dokumentov kohezijske politike pospešila tudi pripravo Strategije pametne specializacije.

 

Glede tega je državna sekretarka poudarila, da bomo s pomočjo te strategije opredelili, kam kot država želimo, ko gre za področja inovativnosti, podjetništva, raziskav in razvoja ter industrijske politike. »Naslednji teden odpiramo nov krog razprave z udeležbo na najvišji ravni, s prisotnostjo predsednice vlade, kjer bo v ospredju opredelitev ključnih ukrepov ter identifikacija prioritetnih področjih za razvojni preboj. V mesecu maju bo sledila še serija dogodkov, tako da bo sama Strategija kot dokument lahko potrjena do konca meseca junija. S tem pa delo ne bo končano, saj gre pri pametni specializaciji bolj za proces kot za dokument, kar pomeni, da bo Strategija predstavljala platformo za izvajanje razvojnih politik na prej omenjenih področjih tudi v prihodnje« je zaključila Andreja Kert.

 

Gradivo za medije 

 

Izvajanje projektov na področju okoljske kohezije

 

 Tonski posnetek uvodnega dela novinarske konference - predstavitev državne sekretarke Andreje Kert