Skoči na vsebino

NOVICA

12. 5. 2017

Evropska sredstva za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Ljubljana, 12. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«, ki bo objavljen danes Uradnem listu. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo razpisa znaša milijon evrov, ki ga bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov oziroma storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 v Kohezijski regiji Vzhodna in 36 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pri individualnem nastopu na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017.

Ciljne skupine so: mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.