Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Evropska sredstva za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc

Ljubljana, 19. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa znaša skoraj 7 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov.

 

Namen programa je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Program spodbuja vključevanja posameznikov s končano največ osnovnošolsko izobrazbo oziroma starejše od 45 let ter vse tiste posameznike, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni in so imeli pred programom zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo.

V njegovem okviru se bo sofinanciralo šolnine posameznikov, ki so bili, so oziroma bodo vključeni v srednješolsko izobraževanje v katerem koli od šolskih let 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.