Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Državna sekretarka nagovorila udeležence posveta "Voda za trajnostni razvoj"


Ljubljana, 22. marec 2019 – Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič je ob svetovnemu dnevu voda nagovorila udeležence posveta "Voda za trajnostni razvoj". Izpostavila je, da smo v Sloveniji glede pitne vode za zdaj še privilegirani,...

Zaključna konferenca projekta S3-4AlpClusters


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) od decembra 2016 sodeluje v projektu S3-4AlpClusters programa Interreg Območje Alp, katerega cilj je izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije na območju Alp. S...

Vlada ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije


Ljubljana, 14. marec 2019 – Vlada je ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Vlada je S4 sprejela septembra 2015, novembra istega leta pa je bila potrjena s strani Evropske...

Evropska sredstva za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019


Ljubljana, 8. marec 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za spodbude za...

Minister Purič in državna sekretarka Ribič na svetih kohezijskih regij


Ljubljana, 6. 3. 2019 in 8. 3. 2019 – Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič se je 6. 3. s sodelavci udeležil seje Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, državna sekretarka, dr. Nevenka...

K zagotavljanju načela enakih možnosti in nediskriminacije stremimo tudi v okviru projektov, ki jih sofinanciramo z EU sredstvi


Ljubljana, 8. marec 2019 – K zagotavljanju načela enakih možnosti in nediskriminacije, tako na področju enakosti spolov, kot na področju enakih možnosti za različne ranljive družbene skupine, stremimo tudi v okviru projektov, ki...

Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo


Bohinjska Bistrica, 6. marec 2019 – Ukrepi za prehod v krožno gospodarstvo so stalnica razvojnih politik, tako na EU kot na nacionalni ravni. Med pomembnimi gradniki prehoda v nizkoogljično družbo je tudi industrijska simbioza, ki...