Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Slovenija blizu zaključka programskega obdobja 2007–2013 in koriščenja 4,1 milijarde EUR razvojnih sredstev


Ljubljana, 31. marec 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je Evropski komisiji (EK) poslala končna poročila o izvajanja...

Izšla je marčevska številka Kohezijskega e-kotička


Izšla je marčevska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Poudarjamo, da se je začela 2. faza kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT...

Evropska sredstva za inovativno poučevanje v pedagoških študijskih programih


Ljubljana, 30. marec 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Inovativne in prožne oblike...

Vlada izdala novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020


Ljubljana, 30. marec 2017 - Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo...

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s Strategijo 2030


Ljubljana, 30. marec 2017 - Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s Strategijo 2030 in morebitno pripravo pregleda javne infrastrukture. Vlada bo odgovor posredovala Državnemu zboru RS. ...

Evropska sredstva za študentske inovativne projekte


Ljubljana, 28. marec 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila program »Projektno delo z negospodarskim in...

Odziv Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na odprto pismo Delavskega doma Trbovlje – novomedijsko mesto (DDT–TNM) in kulturno-izobraževalnega društva Kibla


Raziskovalno umetnost razumemo kot zelo pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji, pri čemer si prizadevamo, da to področje, skupaj, sistemsko umestimo v okvir podpornega okolja. Navedeno je še posebej...