Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Evropska sredstva za vzpostavitev platforme Centra za kreativnost


Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt vzpostavitve platforme...

Slovenska Strategija pametne specializacije primer dobre prakse


Ljubljana, 31. maj 2017 – V četrtek, 1. junija 2017, se v Helsinkih na Finskem začenja dvodnevna konferenca Pametne regije 2.0 - Izboljšanje inovacijskega potenciala Evrope (Smart Regions 2.0 – Maximising Europe's Innovation...

Izšla je majska številka Kohezijskega e-kotička


Pred vami je majska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Poudarjamo, da je 2. faza kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 končana,...

Seja Odbora za spremljanje čezmejnega programa Italija-Slovenija 2014-2020


24. in 25. maja 2017 je potekala 4. seja Odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS) Programa sodelovanja INTERREG V-A Italia-Slovenija 2014–2020, katerega organ upravljanja je Republika Italija. Prvi dan so člani OzS obravnavali...

Državni sekratar Zupančič z zambijskim ministrom Muluso o Agendi 2030


Ljubljana, 23. maj 2017 - Državni sekretar Franc Matjaž Zupančič se je danes sestal z zambijskim ministrom, pristojnim za razvojno načrtovanje g. Lucky-jem Muluso, s katerim sta se pogovarjala predvsem o Agendi za trajnostni...

Evropska sredstva za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc


Ljubljana, 19. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Sofinanciranje izobraževanja in...

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020


Ljubljana, 18. maj 2017 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2017. S...