Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Izšla je decembrska številka Kohezijskega e-kotička


Spoštovani, pred vami je decembrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Prijetno branje! 

Evropska sredstva za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja


Ljubljana, 22. december 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Prva zaposlitev...

Evropska sredstva za vzdrževanje kmetijske krajine na Goričkem


Ljubljana, 22. december 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Vzdrževanje kmetijske...

Evropska sredstva za izboljšanje stanja barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem


Ljubljana, 22. december 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Izboljšanje stanja bazičnih...

Za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle 1,4 milijona evropskih sredstev


Ljubljana, 21. december 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.1, Direkcijo za vode Republike Slovenije, podpisala pogodbo o sofinanciranju...

Evropska komisija potrdila spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020


Ljubljana, 21. december 2017 – Evropska komisija je potrdila spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP). Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je...

Vlada sprejela spremembo Slovenske strategije pametne specializacije (S4)


Ljubljana, 21. december 2017 – Vlada RS je na današnji seji sprejela spremembo Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki določa, da je tudi področje uporabe S4 trajnostni turizem upravičeno do sofinanciranja raziskav,...