Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Marčevska številka Kohezijskega e-kotička


Pozdravljeni, pred vami je marčevska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Prijetno branje in lepe praznike vam želi team...

Evropska sredstva za štipendije za specializirane poklice v kulturi


Ljubljana, 30. marec 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Štipendije za...

Evropska sredstva za poplavno varnost porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo


Ljubljana, 30. marec 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zagotovitev poplavne...

Odprt drugi javni razpis v okviru programa Interreg ADRION


Ljubljana, 29. marec 2018 - V ponedeljek, 26.marca 2018, je bil odprt drugi javni razpis transnacionalnega programa Interreg ADRION za projekte na področju turizma in okolja. V okviru razpisa, ki bo odprt vse do 26. junija...

Vlada imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Ljubljana, 29. marec 2018 – Vlada je sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s katerim je nadomestila nekatere...

Vlada o delu stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje v letu 2017


Ljubljana, 29. marec 2018 – Vlada se je seznanila z delom stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje v letu 2017. Stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje je bila imenovana s sklepom Vlade RS...

Trajnostno oblikovanje eden pomembnejših gradnikov prehoda v krožno gospodarstvo


Ljubljana, 27. marec 2018 – Ukrepi na področju prehoda v krožno gospodarstvo so postali stalnica razvojnih politik, tako na EU kot na nacionalni ravni. Med ključnimi gradniki prehoda v nizkoogljično družbo je tudi trajnostno...