Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Na osrednjem letnem dogodku Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020


Štanjel, 30. maj 2018 - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sodelovanju z organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 Avtonomno deželo...

Odziv na predlog svežnja zakonodajnih predlogov Evropske komisije s področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za obdobje 2021-2027


Ljubljana, 29. maj 2018 - Slovenija pozdravlja predlog Evropske komisije, v katerem kohezijska politika ostaja ključna razvojna politika Unije ter ključna politika za soočanje z globalnimi izzivi. Prav tako izraža podporo...

Na zasedanju Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020


Čatež, 25. maj 2018 – Na peti redni seji se je sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (odbor), v katerem sodelujejo predstavniki ministrstev, službe in...

Evropska sredstva za spodbude v okviru iniciative EUREKA 2018


Ljubljana, 25. maj 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje...

Majska številka Kohezijskega e-kotička


Pozdravljeni,  pred vami je majska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Prijetno branje! 

Evropska sredstva za evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela


Ljubljana, 23. maj 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Evidentiranje in...

Evropska sredstva za regijski promocijski center Vrata v Pomurje  


Ljubljana, 22. maj 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za projekt »Vrata v Pomurje  ̶...