Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

15. 11. 2017

Slovenski regionalni dnevi 2017

Kranjska gora, 15. november 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad, združenje regionalnih razvojnih agencij in...

13. 11. 2017

Izšle so tretje e-novice v okviru projekta Retrace

Izšle so tretje e-novice v okviru projekta Retrace, kjer boste našli več o aktualnih aktivnostih projekta. Vabljeni k branju! Več o projektu Retrace, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe.

10. 11. 2017

Evropska sredstva za dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije

Ljubljana, 10. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za dostop do...

10. 11. 2017

Obisk študentov iz Celovca

Ljubljana, 10. november 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je gostila študente iz Univerze Alpen-Adria iz Celovca. Skupina 20 študentov je v okviru strokovne ekskurzije v Ljubljani skupaj s...

10. 11. 2017

Za večjo zaposljivost mladih 1,2 milijona evrov iz Evropskega socialnega sklada

Ljubljana, 10. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za zaposlitev...

9. 11. 2017

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Ljubljana, 9. november 2017 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca septembra...

9. 11. 2017

Vlada sprejela stališče o spremembi EU uredbe o evropskih strukturnih skladih, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Ljubljana, 9. november 2017 – Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije, s katerim ne nasprotuje predlogu spremembe uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013.Zaradi dogovora evropskih...