Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

25. 7. 2014

Evropska sredstva za dvig poklicnih kompetenc učiteljev

Ljubljana, 25 julij 2014 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki ga...

25. 7. 2014

Evropska sredstva za krepitev zdravega življenjskega sloga osnovnošolskih otrok

Ljubljana, 25. julij 2014 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila program »Zdrav življenjski slog 2014-2015«. Program bo dodatno...

24. 7. 2014

Vlada o zaključku kandidature za organ upravljanja v okviru transnacionalnega Jadransko-jonskega programa

Ljubljana, 24. julij 2014 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seznanila z informacijo o zaključku kandidature za organ upravljanja v okviru transnacionalnega Jadransko-jonskega programa v programskem obdobju...

24. 7. 2014

Svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija dal soglasje na Partnerski sporazum

Ljubljana, 24. julij 2014 – Svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je danes dal soglasje na vsebino osnutka Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.  Državna sekretarka...

22. 7. 2014

Seja Sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija prekinjena

Ljubljana, 22. julij 2014 – Seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, na kateri so predstavniki sveta obravnavali vsebino osnutka Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje...

17. 7. 2014

Vlada spremenila Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč

Ljubljana, 17. julij 2014 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v...

17. 7. 2014

S pomočjo evropskih sredstev do boljšega povezovanja šol z gospodarstvom

Ljubljana, 17. julij 2014 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je potrdila projekt »Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi«....