Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

9. 11. 2017

Evropska sredstva za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

Ljubljana, 9. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Ukrepi za ohranjanje...

8. 11. 2017

Oblikovanje politik in storitev z deležniki v središču

Ljubljana, 8. november 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za zdravje (MZ) sta pripravila dvodnevno interaktivno delavnico z imenom »Policy Jam«, s katero želita v sodelovanju z...

8. 11. 2017

Evropska sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti

Ljubljana, 8. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi...

7. 11. 2017

Podpis pogodb o sofinanciranju čezmejnih projektov Slovenija-Madžarska

Martjanci, 7. november 2017 – Danes so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju sedmih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru tretjega roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A...

6. 11. 2017

Evropska sredstva za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj zaposlenih v podjetjih

Ljubljana, 6. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Celovita...

3. 11. 2017

Predstavniki SVRK s črnogorskimi kolegi o upravljanju EU sredstev

Podgorica, Črna gora, 2.-3. november 2017 - V okviru bilateralne tehnične pomoči Republiki Črni gori so predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Dimitrij Pur, Gorazd Jenko, Klemen Košir) črnogorskim...

3. 11. 2017

Evropska sredstva za spodbujanje podjetnosti v gimnazijah

Ljubljana, 3. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Krepitev...