Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

17. 8. 2017

Potrditev evropskih sredstev za največji okoljski kohezijski projekt pomembna naložba v našo skupno prihodnost

Ljubljana, 17. avgust 2017 – Ministrica, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka Smerkolj je na novinarski konferenci ob potrditvi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika...

16. 8. 2017

Evropska sredstva za največji kohezijski projekt s področja okolja

Ljubljana, 16. avgust 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je s strani Evropske komisije prejela sklep o potrditvi finančno najobsežnejšega...

14. 8. 2017

Evropska sredstva za razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo

Ljubljana, 14. avgust 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Javni razpis za sofinanciranje...

11. 8. 2017

Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020 sta skladno z evalvacijskim načrtom naročila vrednotenje programa, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni...

11. 8. 2017

Vlada je na dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev

Ljubljana, 10. avgust 2017 - Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev in ga pošlje Državnemu zboru RS.Poslanec Marijan Pojbič je na Vlado RS...

4. 8. 2017

Evropska sredstva za podjetja s certifikatom »Pečat odličnosti«

Ljubljana, 4. avgust 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Dopolnjevanje SME...

4. 8. 2017

Evropska sredstva za razvoj in promocijo integralnih produktov turističnega gospodarstva

Ljubljana, 4. avgust 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje...