Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

30. 10. 2017

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov z roko v roki

Ljubljana, 30. oktober 2017 - V Ljubljani je v ponedeljek 23. oktobra potekal dogodek, ki so ga organizirali Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za...

30. 10. 2017

Evropska sredstva za projekte socialne aktivacije

Ljubljana, 30. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za...

27. 10. 2017

Svečani podpis pogodbe in otvoritvena konferenca projekta Guide2Visit

Predstavniki Slovenije in Madžarske so včeraj, 26. oktobra 2017, v Monoštru, v Železni županiji na Madžarskem, podpisali pogodbo o sofinanciranju za projekt Guide2Visit, ki je bil odobren v okviru 2. roka za oddajo projektov...

27. 10. 2017

Izšla je oktobrska številka Kohezijskega e-kotička

Spoštovani, pred vami je oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.  Prijetno branje! 

27. 10. 2017

Evropska sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Ljubljana, 27. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Javni razpis za spodbujanje procesnih...

26. 10. 2017

Vlada o evidentiranju izplačil EU sredstev s strani izvajalskih organov MGRT

Ljubljana, 26. oktober 2017 – Vlada RS je sprejela sklepa, s katerima ureja evidentiranje izplačil iz zahtevkov na podlagi pogodb o sofinanciranju iz naslova evropske kohezijske politike, ki so jih v letu 2017 izvedli izvajalski...

26. 10. 2017

Evropska sredstva za Dom starejših občanov Bokalce

Ljubljana, 26. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Rekonstrukcija in...