Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

17. 10. 2017

Evropska sredstva za izboljšanje barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Ljubljana, 17. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izboljšanje stanja...

13. 10. 2017

Vabljeni na Policy Jam! Ljubljana, 7. in 8.novembra

Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

12. 10. 2017

Vlada se je seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030

Ljubljana, 12. oktober 2017 – Člani Vlade Republike Slovenije so se na današnji redni seji seznanili z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030. Pripravo dokumenta, ki nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko...

9. 10. 2017

Evropska sredstva za preventivne programe v primarnem zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 9. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Nadgradnja in...

6. 10. 2017

Evropska sredstva za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Ljubljana, 6. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za spodbude za...

6. 10. 2017

ZMOS objavil javno povabilo za področje trajnostne mobilnosti

Skladno z določili Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 lahko za sredstva v okviru mehanizma Spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja (CTN) kandidira vseh 11 mestnih občin, ki so...

4. 10. 2017

Ministrica Smerkolj: »Z dobro športno-rekreacijsko infrastrukturo pomagamo k odločitvi prebivalcev za zdravo življenje s športom«

Pokljuka, 4. oktober 2017 - Smučarska zveza Slovenije (SZS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko...