Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

12. 7. 2017

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 poslana Evropski komisiji

Ljubljana, 12. julij 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 11. julija 2017 Evropski komisiji poslala v potrditev spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v...

11. 7. 2017

Slovenija danes uradno vlaga zahtevo za spremembo operativnega programa

Bruselj, 11. julija - Slovenija danes uradno vlaga zahtevo za spremembo operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je danes v Bruslju sporočila ministrica za kohezijo Alenka Smerkolj po...

10. 7. 2017

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Ljubljana, 10. julij 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis, ki je namenjen...

7. 7. 2017

V okviru 3. roka odprtega javnega razpisa programa sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko odobrenih 7 projektov

Ljubljana, 7. julij 2017 - V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, ki je potekalo 5. in 6. julija v Moravskih Toplicah, so člani Odbora...

4. 7. 2017

Finančni instrumenti in zeleno javno naročanje kot spodbujevalca industrijske simbioze in krožnega gospodarstva

Ljubljana, 4. julij 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru projekta Symbi organizirala tretje srečanje deležnikov, na katerem so udeleženci razpravljali o javno-zasebnem partnerstvu, zelenem...

4. 7. 2017

V Sloveniji je za projekte EU v domačem kraju ali regiji že slišalo 65% prebivalcev

Rezultati nedavne raziskave Eurobarometer o poznavanju in dojemanju regionalne politike EU med evropskimi državljani kažejo, da skoraj 80 % državljanov EU verjame v pozitivni učinek financiranja projektov s strani EU v domačem...

4. 7. 2017

11,5 milijona evrov za projekte v okviru 2. roka odprtega javnega razpisa programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Slovenska Bistrica, 4. julij 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja čezmejnega programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2014–2020, je danes s slovenskimi in hrvaškimi...