Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 2 OD 161

Na zasedanju Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020


Portorož, 7. junij 2019 – Na 6. redni seji se je sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), v katerem sodelujejo predstavniki ministrstev, Službe Vlade RS...

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020


Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS....

Za Kompetenčne centre za razvoj kadrov 7 milijonov evrov


Ljubljana, 5. junij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za...

Minister Purič in hrvaška ministrica Žalac o pomenu projektov čezmejnega sodelovanja 


Nacionalni park Risnjak, Hrvaška, 3. junij 2019 – Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič se je udeležil dogodka »Skupaj za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti«, ki sta ga v okviru Programa...

Evropska sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih


Ljubljana, 31. maj 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za krepitev trženja...

Majska številka Kohezijskega e-kotička


Spoštovani, pred vami je majska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Prijetno branje!

Na prvem letnem sestanku v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP


Ljubljana, 27. in 28. maj 2019 - Slovenijo so obiskali predstavniki držav donatoric Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki nastopa...