Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 153

Mednarodna izmenjava izkušenj s predstavniki programa čezmejnega sodelovanja Central Baltik


Ljubljana, 27. februar 2019 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška...

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na seji Sveta Vlade RS za mladino


Ljubljana, 21. februar 2019 – Državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), dr. Nevenka Ribič, se je danes udeležila 3. seje Sveta Vlade RS za mladino, ki mu predseduje minister za...

Nagrade REGIOSTARS


Nagrade RegioStars so priznanje za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega razvoja

Informacija o čezmejnem sodelovanju na narodnostno mešanem ozemlju


Ljubljana, 21. februar 2019 – Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o čezmejnem sodelovanju na narodnostno mešanem ozemlju, kjer živita avtohtona italijanska in madžarska narodna skupnost. Gradivo, ki se nanaša na...

S podpisom pogodbe za projekt REHA 2030 dodeljenih 95 odstotkov sredstev Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Avstrija


Maribor, 19. februar 2019 – V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 je bilo v treh rokih zbiranja predlogov potrjenih skupaj 41 projektov. Z današnjim podpisom pogodbe o sofinanciranju iz sredstev...

S podpisom pogodbe za projekt FRISCO 2.3 dodeljena vsa sredstva v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija–Hrvaška


Ljubljana, 15. februar 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.3, javnim podjetjem Hrvatske vode, podpisala pogodbo o sofinanciranju iz...

Evropska sredstva za delovanje na področju kulture


Ljubljana, 15. februar 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podporno okolje...