Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 148

Na področju izvajanja evropske kohezijske politike Slovenija korak bližje uspešnemu zaključku leta 2018


Ljubljana, 19. december 2018 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je iz informacijskega sistema e-MA uspešno...

100 dni vlade Marjana Šarca


Ob vsakokratnem začetku delovanja katerekoli vlade se prvih 100 dni delovanja rado prelevi v velika pričakovanja in še večja razočaranja, če ne pride do uresničitev. Vladni mandat sicer praviloma traja 4 leta, tokratna vlada pa si...

Evropska sredstva za kolesarske povezave na Ptuju 


Ljubljana, 18. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitve o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarskih...

Evropska sredstva za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture


Ljubljana, 17. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mreža centrov...

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 


Ljubljana, 14. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Spodbude za MSP...

Vlada sprejela odgovor na poslansko v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij


Ljubljana, 13. december 2018 – Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij. Poslala ga bo Državnemu zboru RS. Poslanec dr. Franc Trček v pisnem...

V okviru programa Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2020 dodeljenih 100 odstotkov razpoložljivih programskih EU sredstev


V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je bilo 12. decembra 2018 v Termah Čatež, so se člani seznanili s trenutnim stanjem izvajanja programa. Odobrili so še zadnji strateški projekt - FRISCO 2.3, za katerega...