Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 21/2018 Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.10.2018 07.11.2018 do 09:00
JN16/2018 Nadaljevanje razvoja, prilagoditve in vzdrževanje IS e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 13.09.2018 26.10.2018 do 09:00
JN 17/2018 Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 26.07.2018 16.08.2018 do 09:00
JN 12/2018 Vrednotenje prispevkov OP 2014-2020 k nacionalnim ciljem strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 24.07.2018 16.08.2018 do 09:00
JN 15/2018 Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.07.2018 30.07.2018 do 09:00
JN 2/2018 Vmesno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.02.2018 15.03.2018 do 10:00
JN 1/2018 Zakup oglaševalskega prostora v različnih medijih za dneve odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2018 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 09.02.2018 21.02.2018 do 10:00
JN25/2017 Strokovna pomoč pri usklajevanju potreb SVRK v okviru projekta e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 04.01.2018 09.01.2018 do 10:00
JN 22/2017 Nakup aktivne računalniške opreme za shranjevanje podatkov, multifunkcijske naprave in osebnih računalnikov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 25.08.2017 06.09.2017 do 10:00
JN 4/2017 Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 31.07.2017 18.08.2017 do 10:00
JN 15/2017 Nadaljevanje razvoja in vzdrževanje IS e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 21.07.2017 28.08.2017 do 10:00
JN 13/2017 Sistemska analiza IS e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 23.06.2017 14.07.2017 do 10:00
1 2 3 4