Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
7/2019 Zakup oglaševalskega prostora v različnih medijih za dneve odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2019 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 18.03.2019 02.04.2019 do 11:00
1/2019 Zakup oglaševalskega prostora v različnih medijih za dneve odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2019 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 18.02.2019 05.03.2019 do 11:00
5/2019 Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 13.02.2019 04.03.2019 do 12:00
6/2019 Vrednotenje vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 13.02.2019 06.03.2019 do 12:00
JN 13/2018 Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifič Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 20.12.2018 14.01.2019 do 09:00
JN 21/2018 Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.10.2018 07.11.2018 do 09:00
JN16/2018 Nadaljevanje razvoja, prilagoditve in vzdrževanje IS e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 13.09.2018 26.10.2018 do 09:00
JN 17/2018 Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 26.07.2018 16.08.2018 do 09:00
JN 12/2018 Vrednotenje prispevkov OP 2014-2020 k nacionalnim ciljem strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 24.07.2018 16.08.2018 do 09:00
JN 15/2018 Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.07.2018 30.07.2018 do 09:00
JN 2/2018 Vmesno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.02.2018 15.03.2018 do 10:00
JN 1/2018 Zakup oglaševalskega prostora v različnih medijih za dneve odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2018 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 09.02.2018 21.02.2018 do 10:00
1 2 3 4