Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 13/2017 Sistemska analiza IS e-MA Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 23.06.2017 14.07.2017 do 10:00
JN11/2017 Vrednotenje programov financiranih s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 19.05.2017 05.06.2017 do 12:00
JN 5/2017 Koordinacija, organizacija in izvedba dneva odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev (EU projekt, moj projekt 2017) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.03.2017 05.04.2017 do 09:15
JN 3/2017 Najem storitev strokovnjaka za EU sklade in strokovnjaka za obvladovanje tveganj na področju IT projektov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 20.02.2017 01.03.2017 do 10:00
JN 17/2016 Vrednotenje programov financiranih s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 10.02.2017 03.03.2017 do 10:00
JN 7/2016 Končno vrednotenje izvajanja Operativnih programov programskega obdobja 2007-2013 v Sloveniji Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.09.2016 30.09.2016 do 10:00
JN 2/2016 Vrednotenje Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007–2013 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 04.05.2016 19.05.2016 do 10:00
JN 1/2016 Koordinacija, organizacija in izvedba dneva odprtih vrat projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2016 (EU projekt, Moj projekt 2016) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 18.02.2016 03.03.2016 do 10:00
JN 30/2015 Izdelava poročila o vplivih na okolje za projekte sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 07-13 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.12.2015 18.01.2016 do 10:00
JN 27/2015 Dobava IT opreme Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.08.2015 14.09.2015 do 10:00
JN 25/2015 Koordinacija, organizacija in izvedba dneva odprtih vrat projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.05.2015 18.06.2015 do 10:00
JN 18/2015 Izdelava naknadne ocene instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) in podjetništva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.05.2015 11.06.2015 do 11:00
1 2 3 4