Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 1/2014 Javno naročilo za pripravo Operativnega programa Slovenija Madžarska 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 15.05.2014 29.05.2014 do 10:00
JN 5/2014 Priprava programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 21.05.2014 06.06.2014 do 15:00
JN 2/2014 Nabor strokovnjakov /ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru programa FM EGP in NOR FM 2009-2014 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 11.06.2014 26.06.2014 do 12:00
JN 11/2014 Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja (Natura 2000) Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 23.06.2014 10.07.2014 do 15:00
JN 15/2014 Nabor strokovnjakov /ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru programa FM EGP in NOR FM 2009-2014 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 03.07.2014 14.07.2014 do 12:00
JN 12/2014 Priprava in predvajanje televizijskih oddaj na temo inovativnosti v gospodarstvu ter drugih področij, ki jih sofinancira evropska kohezijska politika Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 03.07.2014 04.08.2014 do 09:00
JN 23/2014 Nabor strokovnjakov /ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru programa FM EGP in NOR FM 2009-2014 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 12.08.2014 22.08.2014 do 10:00
JN 16/2014 Izdelava strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 20.08.2014 03.09.2014 do 10:00
JN 17/2014 Nakup HW strežniške opreme za informacijski sistem nov informacijski sistem Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 26.08.2014 07.10.2014 do 10:00
JN 14/2014 Izdelava predhodnih ocen za izvajanje finančnih instrumentov 2014-2020 in izdelavo naknadne ocene instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) in podjetništva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 29.08.2014 15.10.2014 do 10:00
JN 26/2014 Vrednotenje na podlagi Letnega načrta vrednotenja izvajanja operativnih programov evropske kohezijske politike v Sloveniji 2007-2013 za Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 (v nadaljevanju OP RČV) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 12.12.2014 07.01.2015 do 10:00
NMV 282/2015 Izdelava strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.01.2015 30.01.2015 do 10:00
1 2 3 4