Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN 12/2015 Dobava in montaža pohištvene opreme Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 14.04.2015 28.04.2015 do 10:00
JN 27/2015 Dobava IT opreme Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.08.2015 14.09.2015 do 10:00
JN 6/2015 Evalvacija Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (objava na portalu: NMV882/2015) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 19.02.2015 06.03.2015 do 10:00
JN 18/2015 Izdelava naknadne ocene instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) in podjetništva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.05.2015 11.06.2015 do 11:00
JN 30/2015 Izdelava poročila o vplivih na okolje za projekte sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 07-13 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 28.12.2015 18.01.2016 do 10:00
JN 14/2014 Izdelava predhodnih ocen za izvajanje finančnih instrumentov 2014-2020 in izdelavo naknadne ocene instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) in podjetništva Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 29.08.2014 15.10.2014 do 10:00
NMV 282/2015 Izdelava strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.01.2015 30.01.2015 do 10:00
JN 16/2014 Izdelava strokovne ocene o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 20.08.2014 03.09.2014 do 10:00
JN 3/2015 Javno naročilo za izgradnjo informacijskega sistema za podporo črpanja evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2014-2020 (objava na portalu: JN 1054/2015) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 17.02.2015 31.03.2015 do 10:00
JN 1/2014 Javno naročilo za pripravo Operativnega programa Slovenija Madžarska 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 15.05.2014 29.05.2014 do 10:00
5/2015 Javno naročilo za tiskarske storitve in nakup ter potisk promocijskih izdelkov za promocijo evropske kohezijske politike Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 15.04.2015 26.05.2015 do 10:00
JN 7/2016 Končno vrednotenje izvajanja Operativnih programov programskega obdobja 2007-2013 v Sloveniji Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 16.09.2016 30.09.2016 do 10:00
1 2 3 4