Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Minister

dr. Iztok Purič

telefon: 01/400 36 80

e-pošta: iztok.puric(at)gov.si

 

Državna sekretarka

dr. Nevenka Ribič

telefon: 01/400 36 82

e-pošta: nevenka.ribic(at)gov.si

 

Kabinet

mag. Nina Seljak, vodja

telefon: 01/400 34 28

e-pošta: nina.seljak(at)gov.si

 

Namestnica direktorja

Sanja Ajanović Hovnik

telefon: 01/400 34 70
e-pošta: sanja.ajanovic-hovnik(at)gov.si

 

Direktorica Organa upravljanja, namestnica direktorja

Mateja Mahkovec

telefon: 01/400 33 46

e-pošta: mateja.mahkovec(at)gov.si

 

Služba organa upravljanja

Kristjan Dolinšek, vodja

telefon: 01/400 35 57

e-pošta: kristjan.dolinsek(at)gov.si

 

Sektor za razvojne politike

Nataša Kobe Logonder, vodja

telefon: 01/400 32 42

e-pošta: natasa.kobe-logonder(at)gov.si

 

Sektor za koordinacijo pametne specializacije

dr. Peter Wostner, vodja

telefon: 01/400 33 40

e-pošta: peter.wostner(at)gov.si

 

Sektor za EU zadeve

Špela Horjak, vodja

telefon:01/400 36 32

e-pošta: spela.horjak(at)gov.si

 

Urad za kohezijsko politiko

mag. Bojan Suvorov, direktor

telefon: 01/400 35 25

e-pošta: bojan.suvorov(at)gov.si

 

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Dimitrij Pur, direktor
telefon: 01/400 34 43
e-pošta: dimitrij.pur(at)gov.si

 

Urad za splošne zadeve in informacijsko podporo

Mitja Herak, direktor

telefon: 01/400 35 35 

e-pošta: mitja.herak(at)gov.si