Skoči na vsebino

OSEBNI PODATKI

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 

mag. Zora Noč 
Elektronski naslov: zora.noc(at)gov.si
Telefon: 01/400 32 37

 

Namestnica pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Tatjana Šemrov
Elektronski naslov: tatjana.semrov(at)gov.si
Telefon: 01/400 32 11

 

Namestnica pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Sanja Velkavrh Vičič

Elektronski naslov: sanja.velkavrh-vicic(at)gov.si
Telefon: 01/400 34 20