Skoči na vsebino

S3-4ALPCLUSTERS

 

     
 
Vrednost: 2,5 milijona evrov
Program: Interreg Alpine Space 
Partnerji: Švica (vodilni partner), Italija, Slovenija, Francija, Avstrija in Nemčija
 

 

O projektu S3-4AlpClusters – Strategije pametne specializacije za izgradnjo inovacijskega modela za alpske gospodarske grozde (Smart Specialisation Strategies to build an innovation model for Alp Clusters)

 

Strategije pametne specializacije (S3) so kot eno temeljnih predhodnih pogojenosti za uporabo in črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki jih države/regije vlagajo v raziskave in razvoj, sprejele tako posamezne države članice, kot tudi posamezne regije. Eden od načinov uporabe S3 v praksi je njena implementacija na ravni gospodarskih grozdov. Povezovanje S3 in grozdov oziroma uporaba S3 kot okvirja/ogrodja za nadgradnjo delovanja obstoječih grozdov je nov pristop za trajnostno in vključujočo rast. Izkušenj na tem področju ni veliko, to pa predvsem zato, ker posamezne regije vedo malo o S3  drugih regij. Z namenom, da bodo strategije lahko resnično opolnomočile mala in srednja podjetja (v grozdih), je toliko pomembneje razviti specifična orodja vodenja in sodelovanja, k čemur stremi ta projekt. 

 

Sodelujoči partnerji

 

 

HES-SO//FR HEIA-FR – INNOSQUARE CLUSTERS, Švica, vodilni partner,

Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd., Avstrija,

VDI/VDE Innovation + Technik., Nemčija,

Veneto Region – Research Clusters and Networks Unit, Italija,

Poly4EmI hosts by Anteja ECG d.o.o., Slovenija,

Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH, Avstrija,

University of Franche-Comte, Francija,

PROPLAST – consortium for the plastic culture promotion, Italija,

Cluster Technologies for Smart Cities & Communities Lombardy Foundation, Italija,

Autonomous Province of Trento, Italija,

Trentino Innovation Hub, Italija,

Lombardy Region Government, Italija, 

Bavarian Research Alliance Ltd., Nemčija,

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija.

 

Glavni cilj projekta 

 

Cilj projekta je izboljšati podporno okolje za inovacije, ki bodo rezultat grozdov in malih in srednjih podjetij, z namenom ustvariti nova delovna mesta. S3 implementacija v grozdih lahko bistveno pripomore k izboljšanju inovacij v alpskem svetu. Pristop, ki ga bomo ubrali povezuje posamezne alpske regije in to bo znotraj posameznih sektorjev omogočilo koordinacijo aktivnosti med grozdi iz različnih regij. Med alpske regije spadajo najbolj razvite regije EU, kjer je prisotno veliko število uspešnih in velikih podjetij. To je odlična priložnost za sodelovanje in prenos izkušenj znotraj prostora.  

 

Na projektu bodo sodelovali pilotni gospodarski grozdi, podjetniki, akademiki, javne institucije in eksperti s področja pametne specializacije in grozdov. Združili bomo sredstva za tiste aktivnosti, ki bodo skupaj prek raziskav, razvoja in inovacij pozitivno vplivale na obstoječe gospodarske strukture. 

 

Učinki in rezultati projekta 

 

-S3 stresni testi upravljanja grozdov po regijah

-identifikacija sinergij med regionalnimi strategijami pametne specializacije 

-S3 inovacijski model, testiran na grozdih v regijah

-boljše okolje za podjetja skozi preverjene inovacijske modele in storitve

-skupni transnacionalni akcijski načrt za gospodarske grozde

 

Sredstva za izvedbo projekta

 

Skupna vrednost projekta znaša 2,5 milijona evrov. V 85 odstotkih ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoči partnerji. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z 120.000 evri (od tega je 102.000 evrov iz ESRR).

 

Trajanje in faze projekta

 

S projektom, ki je razdeljen v tri delovne pakete, smo pričeli v začetku decembra 2016, trajal pa bo vse do konca aprila 2019. Prva faza je namenjena pregledu politike gospodarskih grozdov, stresnim testom in primerjavi  (»benchmarking«); druga je namenjena pripravi modela za inoviranje; tretja pa testu modela iz druge faze na pilotnih gospodarskih grozdih.

 

 

Več o projektu:

 

Kontakt:

Gorazd Jenko, vodja projekta

T: 01/400 34 14

E: gorazd.jenko(at)gov.si

Ana Cvetko

T: 01/400 37 26

E: ana.cvetko(at)gov.si