Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo

FOTO: Janez Kotar

Alenka Smerkolj

 

rojena 15. 12. 1963

 

Profesorica francoščine in španščine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 
Alenka Smerkolj izhaja iz bančnega sektorja, več kot 25 let je delovala na področju mednarodnega poslovanja in finančnih trgov, kjer je pridobila bogate delovne izkušnje. Od leta 1988 do imenovanja za državno sekretarko je bila zaposlena v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer kot direktorica področja finančnih trgov, prej kot namestnica direktorja oz. direktorica sektorja. Na dosedanji poslovni poti se je ukvarjala z upravljanjem z likvidnostjo banke, vodila je komunikacijo z Banko Slovenije ter zakladnico Ministrstva za Finance na področju upravljanja likvidnosti NLB Skupine, zadolžena je bila za upravljanje z bilanco banke, trgovanje s finančnimi instrumenti, investicijsko bančništvo ter skrbništvo nad vrednostnimi papirji. Odgovorna je bila tudi za odnose s ključnimi mednarodnimi bančnimi partnerji banke, skrbela je za nadzor in koordinacijo izdaj dolžniških instrumentov banke in za pospeševanje prodaje instrumentov s trga kapitala slovenskim podjetjem. Bila je članica odbora za Zakladništvo pri Združenju Bank Slovenije.

Sodelovala je v različnih ekspertnih skupinah in predavala na konferencah v Sloveniji in tujini, kjer je pridobila tudi bogate mednarodne izkušnje.

 

Tekoče govori angleško, francosko, špansko, pasivno pa italijansko in srbohrvaško.

 

Od 15. 10. 2014 je opravljala funkcijo državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 19. 11. 2014 pa jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.  

 

14. 7. 2016 je po odstopu ministra dr. Dušana Mramorja začasno prevzela vodenje Ministrstva za finance (do 21. 9. 2016). 

Državni sekretar

FOTO: Janez Kotar

Franc Matjaž Zupančič

 

rojen 6. 3. 1953

 

Višji košarkarski trener, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Visoka šola za telesno kulturo.

 

Franc Matjaž Zupančič je mednarodni gospodarstvenik; ima več kot 30 let izkušenj s področja managementa in projektnega vodenja, mednarodnega sodelovanja in mednarodnih razvojnih projektov. Po formalnem izobraževanju je od leta 1974 do 1980 opravljal delo športnega delavca in učitelja na Osnovni šoli Pirniče in v Košarkarskem klubu Fructal. Košarka ga je spremljala tudi na Nizozemskem, kjer je nadaljeval svojo poslovno pot. Od leta 1980 dalje je bil sodelavec ekspedicije, programer, informacijski analitik (Van Leeuwen Buizen B.V.), ukvarjal se je z razvojem sistema za administracijo pogodb (Heineken BV), pripravo informacijskega sistema za centralno administracijo gibanj in skladiščenja (Philips NV), vodil je oddelek za izobraževanje in se ukvarjal s predavanji s področja informatike (Volmac), sodeloval je pri vzpostavitvi novega načina določevanja pokojninskih pravic (Bureau voor Duitse Zaken), ukvarjal se je z vodenjem programov in projektov (KPN N.V., Essent N.V.), bil je svetovalec direktorja (Stichting de Zuidwester) ter business manager (Atos Origin). Po vrnitvi v Slovenijo leta 2007 je bil do 2009 direktor podjetja C5 d.o.o., kjer se je ukvarjal z vodenjem razvojnih projektov, svetovanjem na področju projektnega vodenja in mednarodnega sodelovanja. Pred imenovanjem za državnega sekretarja, je bil partner v nizozemskem podjetju ZuGg BV, kjer je svetoval v mednarodnih razvojnih projektih v mestnih in podeželskih regijah v Evropi, Aziji, Afriki in Južni Ameriki.

 

Med drugim je bil predsednik in ambasador Združenja nizozemskih poslovnežev v Sloveniji in predsednik slovenske veje mednarodne organizacije Beyond Leadership.

 

Tekoče govori angleško, nizozemsko in srbohrvaško.

 

Od 20. 11. 2014 opravlja funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.