Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Alenka Smerkolj

 

rojena 15. 12. 1963

 

Profesorica francoščine in španščine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 
Alenka Smerkolj izhaja iz bančnega sektorja, več kot 25 let je delovala na področju mednarodnega poslovanja in finančnih trgov, kjer je pridobila bogate delovne izkušnje. Od leta 1988 do imenovanja za državno sekretarko je bila zaposlena v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer kot direktorica področja finančnih trgov, prej kot namestnica direktorja oz. direktorica sektorja. Na dosedanji poslovni poti se je ukvarjala z upravljanjem z likvidnostjo banke, vodila je komunikacijo z Banko Slovenije ter zakladnico Ministrstva za Finance na področju upravljanja likvidnosti NLB Skupine, zadolžena je bila za upravljanje z bilanco banke, trgovanje s finančnimi instrumenti, investicijsko bančništvo ter skrbništvo nad vrednostnimi papirji. Odgovorna je bila tudi za odnose s ključnimi mednarodnimi bančnimi partnerji banke, skrbela je za nadzor in koordinacijo izdaj dolžniških instrumentov banke in za pospeševanje prodaje instrumentov s trga kapitala slovenskim podjetjem. Bila je članica odbora za Zakladništvo pri Združenju Bank Slovenije.

Sodelovala je v različnih ekspertnih skupinah in predavala na konferencah v Sloveniji in tujini, kjer je pridobila tudi bogate mednarodne izkušnje.

 

Tekoče govori angleško, francosko, špansko, pasivno pa italijansko in srbohrvaško.

 

Od 15. 10. 2014 je opravljala funkcijo državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 19. 11. 2014 pa jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.  

 

14. 7. 2016 je po odstopu ministra dr. Dušana Mramorja začasno prevzela vodenje Ministrstva za finance (do 21. 9. 2016). 

Državni sekretar

Franc Matjaž Zupančič

 

rojen 6. 3. 1953

 

Višji košarkarski trener, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Visoka šola za telesno kulturo.

 

Franc Matjaž Zupančič je mednarodni gospodarstvenik, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju menedžmenta in projektnega vodenja, mednarodnega sodelovanja in mednarodnih razvojnih projektov. Po končanem formalnem izobraževanju je opravljal delo športnega delavca in učitelja, po letu 1980 pa je poslovno pot nadaljeval na Nizozemskem. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je karierno pot gradil na področju razvoja IKT, kjer je v mednarodnih podjetjih kot so Van Leeuwen Buizen BV, Heineken BV in Philips opravljal različne funkcije. Deloval je kot vodja oddelka za izobraževanje in vodil predavanja s področja informatike v podjetju Volmac, kasneje v korporaciji Cap Gemini. Od sredine devetdesetih let 20. stoletja se je Franc Matjaž Zupančič kot direktor svetovalnega podjetja ZC ukvarjal z vodenjem programov in projektov v nizozemskih podjetjih KPN N.V. in Essent N.V., opravljal funkcijo svetovalca direktorja nizozemske organizacije Stichting de Zuidwester in deloval kot menedžer v podjetju Atos Origin. Po vrnitvi v Slovenijo leta 2007 je do leta 2009 kot direktor podjetja C5 d.o.o. vodil razvojne projekte in nudil svetovalne storitve na področju projektnega vodenja in mednarodnega sodelovanja. Pred imenovanjem na mesto državnega sekretarja je kot partner v nizozemskem podjetju ZuGg BV vodil mednarodne razvojne projekte v mestnih in podeželskih regijah v Evropi, Aziji, Afriki in Južni Ameriki.

Franc Matjaž Zupančič je nekdanji član odbora Združenja IKT podjetij Digikring Brabant, med drugim pa je bil tudi predsednik in ambasador Združenja nizozemskih poslovnežev v Sloveniji in predsednik slovenske veje mednarodne organizacije Beyond Leadership.

Tekoče govori angleško, nizozemsko in srbohrvaško.

 

Od 20. 11. 2014 opravlja funkcijo državnega sekretarja v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.