Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

Minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Dr. Iztok Purič

 

rojen 9. 4. 1954

 

živi v Kranju

 

doktor znanosti s področja organizacijskih ved

 

Iztok Purič je leta 1985 diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela (današnja Fakulteta za organizacijo dela) v Kranju, kjer je leta 1996 dokončal tudi magistrski študij. Pri svojem delu je spoznal, da v novih, spremenjenih razmerah nemirnega in nepredvidljivega okolja poslovanje podjetij in drugih organizacij postaja čedalje bolj zapleteno. Zagotavljanje večje konkurenčne sposobnosti slovenskih gospodarskih družb je postavilo pred vodstva nove izzive, zlasti pa spodbudilo iskanje novih načinov vključevanja in motiviranja zaposlenih za doseganje večje učinkovitosti poslovanja. To so bili tudi razlogi za odločitev za doktorski študij, ki ga je z doktorsko disertacijo z naslovom »Udeležba pri dobičku podjetja kot oblika industrijske demokracije« zaključil leta 2003.

Večina njegovega delovnega udejstvovanja je bila povezana z delom pri izobraževanju odraslih, vodenju in usmerjanju kadrovskih nalog v podjetjih ter načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadzorovanju poteka delovnih procesov. 12 let je bil vodja splošno-kadrovske službe v podjetjih Žito (1986–1988) in Exoterm (1988–1998), zatem pa se je zaposlil v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije na Brdu pri Kranju. Najprej je bil dve leti vodja tehničnega sektorja (1998–2000), potem pa 12 let njegov direktor – tudi v času izjemno zahtevnega projekta predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije.

Ob delovnih obveznostih je bilo njegovo stalno izobraževanje povezano tudi z raziskovalno dejavnostjo. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 50 del, med drugim tri izvirne znanstvene članke, strokovne članke, objavljene znanstvene prispevke na konferencah, elaborate in študije.

 

19. decembra 2018 ga je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Državna sekretarka

Dr. Nevenka Ribič


rojena 13. 10. 1962


Doktorica znanosti s področja poslovnih ved, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje


Dr. Nevenka Ribič se je rodila v Celju. Živi na Bregu pri Polzeli. Osnovno šolo je obiskovala na Polzeli, srednjo šolo pa v Celju. Leta 1981 je na Univerzi v Mariboru, na Visoki ekonomsko-komercialni šoli pridobila naziv ekonomist in leta 2006 diplomirani ekonomist na Visoki komercialni šoli v Celju. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju je leta 2009 pridobila naziv magistra poslovnih ved, leta 2015 pa doktorica znanosti.


Dr. Nevenka Ribič je menedžerka z več kot dvajsetimi leti izkušenj v upravi delniške družbe Garant Polzela ter dolgoletna direktorica računovodstva in financ. Kot direktorica računovodstva in financ je bila zaposlena v družbi Tehnopolis Group za družbe v sestavi - Tehnopolis d.o.o., Celje, Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o., in Rits d.o.o.,Celje. Od leta 2017 do imenovanja na mesto državne sekretarke je bila zaposlena na Občini Polzela kot finančnica, odgovorna za pripravo proračuna in zaključnega računa občine.  


Je certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije, sodnica porotnica pri Višjem sodišču v Celju in avtorica več člankov s področja računovodstva in financ. Med pomembnimi članki je npr. Poklicna etika računovodij in njeno uresničevanje v praksi (Revija Revizor 5/11).
Bila je članica delovne skupine za prenovo Kodeksa poklicne etike računovodij Slovenije pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter asistentka na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani za področje naložb, računovodstva in financ ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani. 


14. 9. 2018 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.