Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Služba želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Zato v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo vse predloge predpisov, veljavne predpise, strategije, poročila, analize, mnenja, uredbe, okrožnice in druge pomembne dokumente.

Z objavami navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.

 

Predpisi s področja evropske kohezijske politike

 

Predpisi s področja razvoja

 

Predpisi s področja evropskega teritorialnega sodelovanja

 

Predpisi s področja mednarodnih finančnih mehanizmov: 

- Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP

- Švicarski prispevek